Fogyatékkal élő személyeknek

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án egyhangúlag fogadta el a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményt, illetve az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet. Az első állam, amely az egyezményt ratifikálta Magyarország volt. (2007. évi XCII. törvény). Nem ez volt azonban az első fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos jogszabály hazánkban. Az már az ezredforduló előtt megszületett, mégpedig az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, amely megszületésekor a világon egyébként kuriózumnak számított.

 

Az ENSZ Egyezménye célként határozta meg valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítását, védelmét és biztosítását valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítását. Az egyezmény fontos alapelveket határoz meg, úgymint – a teljesség igénye nélkül – hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség, teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás, a fogyatékossággal élő személyek különbözőségének tisztelete és elfogadásuk az emberi sokszínűség, valamint az emberiség részeként, esélyegyenlőség és hozzáférhetőség.

 

Az Egyezmény rendelkezései közül az igazságszolgáltatás területén az alábbiakat szükséges kiemelten kezelni:

8. cikk – A tudatosság növelése

a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos sztereotípiák, előítéletek és ártalmas gyakorlatok elleni intézkedések,
a fogyatékossággal élő személyek jogai iránti fogékonyságra nevelés,
a fogyatékossággal élő személyek pozitív megítélésének támogatása és a nagyobb társadalmi tudatosság előmozdítása

9. cikk – Hozzáférhetőség

a fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történő teljes körű részvételének lehetővé tétele érdekében a fizikai környezethez, az információhoz és a kommunikációhoz való hozzáférés biztosítása
a hozzáférési akadályok és korlátok beazonosítása és felszámolása

12. cikk – A törvény előtti egyenlőség

a fogyatékossággal élő személyeknek joguk van ahhoz, hogy a törvény előtt mindenhol személyként ismerjék el őket,
a fogyatékossággal élő személyeket az élet minden területén másokkal azonos alapon megilleti a jog,- illetve a cselekvőképesség
ahhoz szükséges intézkedések megtétele, hogy a fogyatékossággal élő személyek cselekvőképességének gyakorlásához esetlegesen szükséges segítség hozzáférhetővé váljon

13. cikk – Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés

a fogyatékossággal élő személyek számára másokkal azonos alapon biztosítják az igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférést, beleértve az eljárás során az életkornak megfelelő alkalmazkodás biztosítását annak érdekében, hogy megkönnyítsék tényleges részvételüket mint közvetlen, mint közvetett formában, csakúgy, mint tanúként, minden jogi eljárásban
a fogyatékossággal élő személyek igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférése biztosításának elősegítése érdekében az igazságszolgáltatásban dolgozók megfelelő képzését.

 

A Pécsi Ítélőtábla a fenti elvárásoknak eleget téve a jogi akadályok mellett a gyakorlati akadályok – a bíróság előtt való megjelenés fizikai akadályai, a tájékozódás akadályai – leküzdését is fontosnak tartja.

 

A Pécsi Ítélőtábla Pécs, Rákóczi út 34. szám alatt található épületben helyezkedik el. Közvetlenül a bíróság épülete mellett található egy fizetős parkoló, ahonnan az ítélőtábla akadálymentesen megközelíthető. (GPS: 46.072536, 18.226320)

 

A mozgásukban korlátozott személyek a főbejáraton keresztül akadálymentesen juthatnak be az épületbe, és így érhetik el az ítélőtábla földszint I. számú tárgyalótermét is. Az I. emeleten található két tárgyalóterem, illetve a kezelőirodák azonban kizárólag lifttel, illetve beléptető rendszerrel ellátott folyosón keresztül közelíthetőek meg akadálymentesen, ezért az ide való eljutás érdekében kísérőt biztosítunk. Kérjük, amennyiben ilyen igénye merül fel azt akár előzetesen (a lentebb megjelölt munkatársunkon keresztül) akár a portaszolgálaton jelezni szíveskedjen!

 

 

 

Amennyiben Ön fogyatékossággal élő személy, lehetősége van látogatásának előzetes bejelentésére annak érdekében, hogy ügyét minél egyszerűbben és fennakadásoktól mentesen el tudja intézni! Kérjük, ilyen esetben keresse az ítélőtábla erre a feladatra kijelölt munkatársát!

 

                                   Dr. Schneider Boglárka

                                   schneiderb@birosag.hu

                                   +3672533400