Ügyfeleknek

Ügyfélszolgálati karta

Pécsi Ítélőtábla

Ez a dokumentum a Pécsi Ítélőtábla kezelőirodái szolgáltatásait és ügyfélszolgálati alapelveit tartalmazza. Célunk, hogy a kezelőirodákban megforduló ügyfelek ügyeit a jogszabályok keretei között gyorsan, magas színvonalon, felesleges bürokrácia nélkül, segítőkészen intézzük el és a Kartában feltüntetett információk alapján az ügyintézés folyamatát áttekinthetőbbé tegyük az Ön számára.

Ennek érdekében:

Biztosítjuk, hogy szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges elérhetőségi és tájékoztató adatok naprakészen álljanak az Ön rendelkezésére. Ezen adatokat a bíróság épületében és a honlapján is közzétesszük.
Segítjük eligazodásukat a bíróság épületében, a portaszolgálat munkatársai és ügyintézőink segítőkészen állnak rendelkezésükre.
Az Ön biztonsága érdekében a bíróság épületébe belépve ruházat- és csomagátvizsgálás történik, melynek során biztonsági őreink törekednek a gyors, udvarias segítőkész elbánásra.
A gyors és időszerű ügyintézéshez biztosítjuk, hogy meghatározott szolgáltatásainkat telefonon és elektronikus formában is igénybe vehesse.
Széleskörű tájékoztatás biztosítására rendszeresen kapcsolatot tartunk és együttműködünk a sajtó képviselőivel, legfontosabb eseményekről sajtótájékoztatót tartunk.
Az Ön igényéhez igazodó ügyfélfogadási rend kialakítására törekszünk.
Folyamatosan javítjuk ügyintézésünk hatékonyságát és minőségi színvonalát. Külön figyelmet fordítunk azokra, akik tanúként érkeznek hozzánk. (Tanúgondozónk elérhetősége: Hauptmann-né Barkó Barbara, tel: 72/533-436)

Ön tájékozódhat:

Interneten: www.pecsiitelotabla.birosag.hu
Telefonon:72/533-426, 533-427
Személyesen: Pécs, Rákóczi út 34.
Levelezési cím: 7601 Pécs Pf.62.

Ha személyesen érdeklődik:

Felvilágosítást kap, melynek keretében – saját ügyében, vagy olyan ügyekben, melyekben jogi érdekét igazolja – megtekintheti az iratot, másolatokat, jegyzeteket készíthet,
Ha kérelme nem tartozik bírósági útra, úgy munkatársunk tájékoztatást nyújt arról, hogy a kérelem elintézésére melyik hatóság jogosult.

Panaszbejelentések kezelése:

Amennyiben az ügyintézés menetével, illetve munkatársunk hozzáállásával nincs megelégedve, kérjük észrevételeit, panaszát küldje meg levélben, elektronikus levélben (panasz@pitb.birosag.hu) vagy helyezze el a bíróság gyűjtőszekrényében. (bővebben itt és itt)

Tájékoztatjuk, hogy a bíró vagy az igazságügyi alkalmazottal szembeni alaptalan vádaskodás, tiszteletlen kijelentés vagy magatartás eljárást vonhat maga után. A kulturált partnerkapcsolat reményében azt szeretnénk, ha ugyanolyan módon kommunikálnának munkatársainkkal, mint amilyen bánásmódot Önök is elvárnak tőlünk, azaz tisztelettel és megértően. Személyes megjelenése során kulturált megjelenésével, öltözékével és viselkedésével is köteles a bíróság iránti tiszteletét kifejezni.

Ügyfél-elégedettségi kérdőív:

Szervezetünk működésében fontos helyet foglal el az ügyfelek véleményének figyelembe vétele, panaszaik kivizsgálása. Örömmel veszünk minden olyan kezdeményezést, mely az Ön megelégedését, illetve az ügyintézési körülmények javítását szolgálja. Ennek érdekében kérjük, töltse ki kezelőirodáink előterében és honlapunkon is megtalálható anonim ügyfél-elégedettségi kérdőívünket.

ONLINE KÉRDŐÍV

Ügyfélfogadási rend

Hétfő         10:00 – 12:00
Kedd         10:00 – 12:00
Szerda       8:00 – 12:00 és 13:00 - 15:00
Csütörtök   10:00 – 12:00
Péntek       10:00 – 12:00