Rendhagyó törvényházi szeminárium

2018. január 1. napjával hatályba lép a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény. A lényeges változásokat hozó jogszabály főbb újításait a Székesfehérvári Törvényszék 6 részes ismeretterjesztő sorozata kísérli meg röviden és közérthetően bemutatni.

I.rész:     Új törvény született – a bevezetés indokai , céljai , az új Pp. hatálya
II . rész:  Általános rendelkezések
II I. rész: Az elsőfokú eljárás 1.: a perindítás és a perfelvételi szak
IV. rész: Az elsőfokú eljárás 2.: az érdemi tárgyalási szak, bizonyítás
V. rész:  A fellebbezési eljárás és a felülvizsgálat
VI. rész: Különleges eljárások - családjogi, munkaügyi, végrehajtási perek

CsatolmányMéret
123.62 KB
1.05 MB
149.87 KB
138.53 KB
137.51 KB
133.62 KB