Tájékoztató az ítélkezési szünetről

2018. július 16-tól 2018. augusztus 17-ig a bíróságokon, így a Pécsi Ítélőtáblán is, a törvénykezési szünet lesz. A törvénykezési szünet tartama alatt a bíróságok - fő szabály szerint - nem tartanak tárgyalásokat.

A polgári perrendtartás hatálya alá tartozó eljárásokban - bizonyos kivételektől eltekintve - a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a törvénykezési szünet időszaka. Ha a hónapokban vagy években megállapított határidő a törvénykezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjának megfelel, ha ez a nap is a törvénykezési szünet idejére esik, a határidő a törvénykezési szünetet követő első napon jár le (Pp. 104/A.§). A határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is egyebek mellett soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, a végrehajtási perekben és egyes  külön törvényben szabályozott nemperes eljárásokban (pl. cégeljárás, csőd- és a felszámolási eljárás, végelszámolás).

Büntető ügyekben a határidők számítását a törvénykezési szünet nem érinti. A büntető bírák ez idő alatt is eljárnak az előállításos ügyekben, a gyorsított eljárásokban, döntenek a kényszerintézkedések alkalmazásáról pl. letartóztatás elrendelése, vagy a gyanúsított szabadlábra helyezése kérdésében.