Újabb sikeres vezetői kinevezések a bíróságokon

Ma Magyarországon 761 bírósági vezető lát el igazgatási tevékenységet, akiket sarkalatos törvény rendelkezései alapján az OBH elnöke, a Kúria elnöke, az ítélőtáblai és a törvényszéki elnökök jogosultak kinevezni. 

Az OBH elnökének kinevezési jogkörébe jelenleg 123 bírósági vezető tartozik, míg a további 638 bírósági vezetőt a munkáltatói jogkört gyakorló bíróság elnöke nevezi ki.

2019. évben már 15 bírósági vezető kinevezéséről döntött az OBH elnöke, legutóbb 2019. július 01. napjától 2025. június 30. napjáig terjedő időtartamra dr. Csullag Józsefnét nevezte ki a Szekszárdi Törvényszék elnökévé. Kinevezést kapott továbbá dr. Orbán Ferenc is, aki 2019. július 15. napjától kezdve tölti be a Tatabányai Törvényszék elnökhelyettesi tisztségét.

Az OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó 123 vezetői álláshely közül 111 jelenleg is betöltött, 3 pályázat elbírálás alatt van, míg a további 5 üres álláshely mindegyike elnökhelyettesi pozíció. Ezen túl 4 közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumvezető-helyettesi álláshely vonatkozásában a közigazgatási bíróságok felállításához kapcsolódó átmeneti törvény tilalma miatt nem kerülhetett sor pályázatok kiírására.