Az új polgári perrendtartás tapasztalatai– Budapesten ért véget az OBH és a Jogász Egylet országos konferenciasorozata

Záró helyszínére, Budapestre ért az új Polgári perrendtartás alkalmazásának gyakorlati kérdései című rendezvénysorozat. A társhatóságok képviselői az országban eddig 19 helyszínen vitatták meg, hogy saját területükön milyen tapasztalatokat szereztek az új kódexet illetően. 

A jogszabályok alkotását és módosítását illetően a bírósági szervezet tettre kész és proaktív, a minisztérium részéről pedig konstruktív a hozzáállás – emelte ki köszöntőjében az Országos Bírósági Hivatal elnöke az új Polgári perrendtartás hatályosulásáról szóló konferencián. 

Dr. Handó Tünde számos konkrét példát is sorolt, amikor a közös tapasztalatok alapján jelzéssel éltek a jogalkotó felé, és eredményt értek el. Ilyen a keresetlevél visszautasításához kapcsolódó illetékmentesség, a közelmúltban csökkent 8-9 oldalra a korábbi 28 oldalas keresetlevél, de egyszerűsödnek a személyállapotot érintő perek szabályai is - hangsúlyozta.

Az Országos Bírósági Hivatal már a kodifikáció idején konzultált a társ-hivatásrendekkel – hangsúlyozta az OBH elnöke, a zökkenőmentes átállás érdekében munkacsoport jött létre, a jogértelmezési kérdéseket pedig továbbítják a Kúriának. Az OBH összefogja azokat a kérdéseket is, amelyek jogszabály módosítás igényét vethetik fel, de folyamatosan figyeli az ügyforgalmi adatok alakulását is.

Dr. Sárközy Tamás, a Magyar Jogász Egylet elnöke a tudomány szemszögéből elemezte az új Polgári perrendtartás alkalmazását. Mint mondta: ez volt az egyik legrégebbi törvény, így nagyon aktuális volt az új megalkotása. Sárközy Tamás szerint az új Pp. nemzetközi tudományos értékelése nagyon pozitív, a joggyakorlat kezdeti nehézségei természetesek, a kódex megítélése azonban jónak mondható. 

A legfontosabb változások közül Sárközy Tamás a szemléletváltást emelte ki, amely többek között az elektronizáció terjedésében, vagy az egyezségre való törekvésben nyilvánul meg. Maradandó és jelentős kódex született - zárta gondolatait a Magyar Jogász Egylet elnöke.

Dr. habil Wopera Zsuzsa, az Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztosa előadásában a törvényelőkészítő szemszögéből mutatta be az eddigi tapasztalatokat. A miniszteri biztos szerint egymás után oldódnak meg a kezdeti nehézségek és sikerült elindulni azon az úton, ahol a Pp. képes megmutatni, hogy milyen előnyei vannak.

Wopera Zsuzsa értékelte a polgári ügyérkezés átmeneti visszaesését is, véleménye szerint ez objektív és szubjektív okokra vezethető vissza. A törvény emelte a fizetéses meghagyásos ügyek értékhatárát, jelentősen megnőtt az egyezségkötések száma, kikerültek a Pp-ből többek között a közszolgálati jogviták – sorolta -, de természetesnek nevezte azt is, hogy az állampolgárok általában idegenkednek az új szabályoktól, ami egy időre visszafogja a perlekedési kedvet.

A konferencián Dr. habil Udvary Sándor PhD, egyetemi docens a hivatásrendek tapasztalatait összegezte, a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának kollégiumvezetője pedig az OBH által létrehozott munkacsoport működését, megállapításait ismertette a résztvevőkkel. Dr. Dzsula Marianna hangsúlyozta: minden törvényszéken és ítélőtáblán létrehoztak szakmai fórumokat, több száz állásfoglalást adtak már ki, de készültek – készülnek jogszabály módosítási javaslatok is.

Az esemény kerekasztal beszélgetéssel zárult.

A konferenciasorozatot az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Jogász Egylet indította útjára. Az ország 19 helyszínén másfél ezren vettek részt a rendezvényeken: bírák mellett ügyészek, ügyvédek, jogtanácsosok, végrehajtók és közjegyzők egyaránt. A Magyar Ügyvédi Kamara budapesti székházában tartott záró rendezvényre csaknem 250-en regisztráltak.