Sajtóközlemény a Szeviép-ügyben

Hatályon kívül helyezés a Szeviép-ügyben

 

A Szegedi Járásbíróság az I., II. és III.r. vádlottak büntetőjogi felelősségét társtettesként elkövetett csődbűncselekmény bűntettében állapította meg. Ezért az I.r. vádlottat 5 év 2 hónap szabadságvesztésre, 1.000.000 Ft pénzbüntetésre, 5 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra és 4 év közügyektől eltiltásra; a II.r. vádlottat 6 év szabadságvesztésre, 1.250.000 Ft pénzbüntetésre, 5 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra és 4 év közügyektől eltiltásra; míg a III.r. vádlottat 5 év 2 hónap szabadságvesztésre, 1.000.000 Ft pénzbüntetésre, 5 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A másodfokon eljárt Szegedi Törvényszék a vádlottakat - eltérő tényállás megállapításával - felmentette.

A Szegedi Törvényszék ítélete ellen az ügyész a vádlottak terhére, büntetőjogi felelősségük megállapítása és büntetés kiszabása érdekében, míg a vádlottak és védőik bűncselekmény hiányában történő felmentés céljából jelentettek be fellebbezést.

A Kúria a harmadfokú eljárás lefolytatására a Pécsi Ítélőtáblát jelölte ki.

Az ítélőtábla az I.r. vádlottal szemben – a másodfokú határozat kihirdetése után bekövetkezett halála miatt – az eljárást megszüntette.

A harmadfokú eljárásban a másodfokú bíróság (felmentéshez vezető) tényállásának a megváltoztatására nem volt törvényes lehetőség. A perrendi szabályok ugyanis a harmadfokú bíróság részére csak a tényállás kiegészítését vagy helyesbítését tették lehetővé, eltérő tények megállapítását és a bizonyítékoknak a másodfokú bíróságtól eltérő értékelését nem. Ennek megfelelően a harmadfokú bíróság döntési lehetőségei korlátozottak voltak, lényegében

  • a másodfokú bíróság által megállapított, illetve a harmadfokú eljárásban kiegészített vagy helyesbített tényállás alapulvételével történő helybenhagyásra, vagy pedig
  • ki nem küszöbölhető megalapozatlanság okából a másodfokú bíróság, esetleg – szükség szerint – az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésére terjed ki.

A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletét részben hiányosnak, részben felderítetlennek, illetve részben ellentétesnek találta az ügyiratok tartalmával, mely részbeni megalapozatlanság az igazságügyi könyvszakértői vélemény további kiegészítésével, a szakértő ismételt meghallgatásával lenne kiküszöbölhető. A harmadfokú eljárásban azonban bizonyítás felvételének nincs helye. Ezt a megismételt eljárás során a másodfokú bíróság tudja – a harmadfokú bíróság által kifejtett okok és indokok figyelembevételével – megtenni.

Mindezekre tekintettel a harmadfokú bíróság a Szegedi Törvényszék (felmentő) ítéletét a II. és a III. r. vádlott esetében hatályon kívül helyezte és a másodfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította.

 

Pécs, 2020. július 30.