Jogerős ítélet emberölés bűntette ügyében

Helybenhagyta a Pécsi Ítélőtábla annak a férfinak az elsőfokon kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés büntetését, akit 2019-ben miután anyját megölte, az ellene kibocsátott elfogatóparancs alapján egy panzióban vettek őrizetbe.

A jogerősen megállapított tényállás szerint a vádlott középiskolai tanulmányait követően több felsőoktatási intézménybe is beiratkozott, azonban a már gyermekkorában is jelentkező pszichés problémái miatt végül csupán okleveles német szakfordító szaklektor és tolmács képesítést tudott szerezni. Munkahelyet csak nehezen talált, így elhatározta, hogy ahhoz, hogy álláskereséseihez felhasználhassa, doktori titulust jegyeztet be magának. Ennek érdekében egy általa készíttetett bélyegzővel ellátott PHD oklevelet szerkesztett magának, melynek valótlan tartalma szerint orvosi tudományokban szerzett végzettséget és őt PHD doktornak nyilvánították. A hamis okirat alapján személyi igazolványt és lakcímkártyát állíttatott ki magának.

A vádlott 2019. június 7-én megjelent a Pécsi Rendőrkapitányságon, ahol feljelentést akart tenni. A feljelentést felvenni szándékozó rendőrrel szemben folyamatosan becsmérlő kifejezéseket használt, amellyel többszöri felszólítás ellenére sem hagyott fel, ezért a sértett kollégái lekísérték az emeleti folyosóról. A vádlott ezt követően feljelentés megtétele nélkül elhagyta az épületet.

A vádlottnak a szüleivel nem alakult ki érzelmi kötődése, bár szülei biztosították megélhetését és részére lakást is vásároltak, családi nevét is megváltoztatta. Szülei hozzá történő viszonyát elnyomásként, az életéhez, életkörülményeihez, egészségi állapotához való viszonyukat pedig szülői közönyként élte meg. Apja halálát követően lakását eladta és anyjához költözött, mindketten az anya nyugdíjából éltek. Viszonyukat gyakori feszültség, napi viták, veszekedések jellemezték, amelyek azonban sosem torkollottak tettlegességbe.

2019. augusztus 11-én a vádlott és anyja is otthon tartózkodtak, amikor ismét szóváltás alakult ki közöttük. Ez alkalommal azonban a vádlottat az indulatai már tettlegességre sarkallták és rátámadt anyjára. Kezeit és lábait összekötözte, miközben az anyja sírva, fájdalmasan kiabált, amit a szomszédok is hallottak, a vádlottat azonban nem érdekelte. Végül a fejét körbe tekerve a sértett száját is beragasztotta és őt a heverőre helyezte. Az idős, gyenge fizikumú nő nem tudott védekezni.

Miközben a vádlott átment egy másik szobába, a ragasztószalag a sértett nyakára csúszott, ő pedig sírva kiabált a vádlottnak, hogy fájdalmai vannak. A férfi ezt hallva ahelyett, hogy segített volna az anyján, magához vett egy serpenyőt, amellyel egy alkalommal legalább közepes erővel az anyját a fején megütötte, az ütés erejétől a serpenyő eldeformálódott. Ezt követően további serpenyőkkel és egy húsklopfolóval is bántalmazta az anyját. A bántalmazást követően a heverőn fekvő, vérző sértettre egy paplant és egy szőnyeget terített, majd a sértett felsőtesténél 5 darab kést és egy vaskampót is átszúrt rajtuk, amelyek közül 1-1 szúrás elérte a sértett testét is. Ezután a szobában található dohányzóasztalt, egy további asztalkát, három széket és egy mikrohullámú sütőt is a testre helyezett. A szoba ablakát becsukta, az ajtót bezárta, majd elé húzta a hűtőszekrényt.

A sértett a bántalmazás során elszenvedett jelentős fájdalommal és szenvedéssel járó sérülések hozzájárulásával az éjszaka folyamán fulladás miatt életét vesztette.

A vádlott az éjszakát a házban töltötte, majd másnap egy panzióban foglalt álnéven szobát, ahol az elfogatóparancs kibocsátását követően a rendőrség megtalálta és őrizetbe vette.

A vádlott a szakértői vélemények alapján nem szenved a beszámítási képességét befolyásoló elmebetegségben, fennálló személyiségzavara azonban a bűncselekmények elkövetéséhez hozzájárult.

Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék a vádlottat különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében, kétrendbeli közokirat-hamisítás bűntettében és rendvédelmi szerv tagjának sérelmére, a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben elkövetett becsületsértés vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őt életfogytig tartó szabadságvesztésre (fegyház) és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott legkorábban 25 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet ellen bejelentett védelmi fellebbezések folytán másodfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla a törvényszék ítéletét megalapozottnak találta és helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

Pécs, 2022. június 14.