Új eljárást rendelt el az ítélőtábla a pécsi buszos ügyben

A Pécsi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte az elsőfokon eljárt Kaposvári Törvényszék – bűncselekmény hiányában történő felmentésről rendelkező – ítéletét és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította. Elrendelte, hogy a megismételt eljárást a Szekszárdi Törvényszék folytassa le.

A felülbírálat során a Pécsi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét teljes egészében megalapozatlannak találta, melynek oka a múltbeli történések számos lényeges mozzanatát érintő felderítetlenségére volt visszavezethető. Ilyen körülmények között pedig nem lehetett megnyugtató választ kapni arra a kérdésre, hogy gazdasági szempontból – észszerű érvekkel és törvényes célkitűzésekkel – egyáltalán magyarázható volt-e a hollandiai cég fellépése, a buszbeszerzés menetében az eladó és a pécsi közlekedési cég, mint vevő közé történő beékelődése, mely Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára mintegy 650 millió forintos többletkiadást eredményezett.

Elmaradt a közbeszerzés szabálytalanságainak feltárása, az abban kulcsszerepet játszó személyek tevékenységének leírása és értékelése, illetve annak megválaszolása, hogy törvényes és szabályos ügylet esetén hogyan képzelhető el az, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által hitelfelvétellel biztosított 10,9 millió euró (3,5 milliárd forint) vételár egy része, azaz hozzávetőlegesen 1,6 millió euró a másodrendű vádlott belgrádi bankszámlájára, míg 550.000 euró a harmadrendű vádlott thaiföldi bankszámlájára került átutalásra.

Ezzel összefüggésben – a Pécsi Ítélőtábla megítélése szerint – részletekbe menő alapossággal kellett volna értékelni azokat a bizonyítási eszközöket, melyeket a holland nyomozó hatóság gyűjtött össze, azt követően, hogy a másodrendű vádlott 2016. június 29-én megjelent egy hollandiai pénzintézet fiókjában és lottónyereményre való hivatkozással 900.650 euró készpénzt szeretett volna a saját számlájára befizetni.

Mindezek tisztázásának hiányában nem kínálkozott perrendi lehetőség az eljárás ügydöntő határozattal történő lezárására, ezért a másodfokú bíróság megismételt eljárás lefolytatását rendelte el.

Az ítélőtábla végzését az ügyész tudomásul vette. A vádlottak és védők közül a határozathirdetésen jelen lévő másodrendű vádlott és a negyedrendű vádlott védője fellebbezést jelentett be a végzés ellen, melyet a Kúria fog elbírálni.