Gyémántos ügy

Tárgyalás időpontja: 
2017. január 26. csütörtök, 09:00
Ügy tárgya: 
csalás bűntette
Ügyszám: 
Bf.192/2016.
Tárgyalás helyszíne: 
Pécsi Ítélőtábla, 7623 Pécs, Rákóczi út 34.
Tárgyaló: 
földszint I. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Pécsi Ítélőtábla tanácsa kirendelés alapján jár el a Fővárosi Ítélőtábla ügyében.

 

Az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék által megállapított tényállás szerint az I. rendű vádlott 2002-ben kezdte meg az általa megvásárolt cégen keresztül azt az üzleti konstrukciót, amely később sem változott és a kezdetektől nagyon egyszerűen átlátható volt. Az I. rendű vádlott cége adásvételi szerződést kötött az ügyfelekkel, akik így színes gyémántot vásároltak és az a tulajdonukba került. Kötöttek továbbá egy másik szerződést, amelyben az I. rendű vádlott cége kötelezettséget vállalt arra, hogy 1 év múlva, ha az ügyfél el akarja adni a gyémántot, akkor azt előre meghatározott összegért visszavásárolja. Természetesen a konstrukció - mint minden befektetés - hordozott magában kockázatot a külföldi és a világpiaci folyamatokon keresztül. Az üzleti konstrukciót 2003-ban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) állásfoglalása rendben találta és megállapította, hogy a tevékenység nem engedélyköteles. Bejelentés alapján később is indult a cégnél PSZÁF vizsgálat, de azt is megszüntették, mert nem találtak problémát a cég működésében.

 

Mindezek ellenére 2004. november 23-án kelt határozatában a PSZÁF mégis kimondta, hogy a fenti tevékenység engedélyhez kötött és az I. rendű vádlott által működtetett cég nem rendelkezik ilyen engedéllyel, ezért megtiltotta a tevékenység folytatását. Ez a határozat nagy sajtó visszhangot kapott, aminek következtében az ügyfelek tömegesen igényelték a gyémántok szerződés szerinti értékesítését, illetve visszavásárlását. Ez alapjaiban megingatta a cég anyagi helyzetét, annak ellenére, hogy az I. rendű vádlott a magánvagyonából több mint 40 millió forintot visszaadott az ügyfeleknek.

 

A PSZÁF határozatot követően kapcsolódott be a II. rendű vádlott a cég működésébe és az I. rendű vádlottal közösen próbálták megoldani a kialakult helyzetet. Ennek érdekében a még le nem járt szerződések folytán az ügyfelek birtokában lévő gyémántokat különböző megtévesztő eszközökkel, valótlan tájékoztatókkal igyekeztek visszaszerezni. A bíróság megállapította, hogy a vádlottak üzleti tevékenységüknek ebben a szakaszában az ügyfeleket már egyértelműen tévedésbe ejtették és az ekkor megtévesztett ügyfelek, akik a gyémántokat visszaadták, soha nem kapták meg a pénzüket. Így ezekben az esetekben a bíróság megállapította a csalás bűntettének elkövetését.

 

Az ítéletben meghatározott 163 sértett vonatkozásában a bíróság visszaállította az eredeti állapotot, azaz megítélte nekik azt az összeget, amilyen értékben a gyémántot vásárolták, valamint az eredeti adásvételi szerződésben szereplő visszavásárlási garancia lejáratától a kifizetésig számított törvényes kamatot.

 

Azokkal az ügyletekkel kapcsolatban, amelyek szerződésszerűen teljesültek, azaz az ügyfelektől határidőben visszavásárolta a cég a gyémántokat, vagy amelyekben a gyémánt az ügyfélnél maradt, a bíróság az I. rendű vádlottat bizonyítottság hiányában felmentette a csalás bűntette miatt emelt vád alól. Ezeknek az ügyfeleknek a felmerült további kártérítési igényét egyéb törvényes, polgári peres útra utasította.

Az eljárásban érintettek voltak olyan sértettek is, akik a befektetésükkel kapcsolatban már polgári pert nyertek, így ezeket az igényeket a bíróság elutasította, ugyanis a bíróság ugyanazon igény tekintetében csak egy alkalommal hozhat jogerős döntést.

 

A törvényszék T. J. I. rendű és K. T. II. rendű vádlottakat, mint társtetteseket bűnösnek mondta ki 2 rendbeli különösen nagy kárt okozó, 48 rendbeli jelentős kárt okozó, 133 rendbeli nagyobb kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntettében és 5 rendbeli kisebb kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás vétségében. Ezért őket halmazati büntetésül 2 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette. Az I. rendű vádlottat az ellene csalás bűntette miatt emelt további vádpontok alól felmentette.

 

A bíróság egyetemlegesen kötelezte a vádlottakat, hogy 163 magánfélnek fizessenek sértettenként pontosan meghatározott összegű kártérítést és annak a kifizetés napjáig járó éves törvényes kamatát. Ennek összege összesen több százmillió forint. A bíróság 182 sértett kártérítési igényét a törvény egyéb útjára - azaz polgári peres útra - utasította, 6 magánfél kártérítési igényét pedig elutasította. Emellett az eljárás során lefoglalt 42 tétel gyémánt kiadásáról is rendelkezett.

 

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért és a felmentő rendelkezések tekintetében bűnösség megállapítása végett jelentett be fellebbezést. A II.r. vádlott és védője felmentésért fellebbezett.

Eljáró bíróság: